info
Dank voor uw bezoek aan onze webshop! Hopelijk kunnen we u van dienst zijn...

Disclaimer.

Teksten & beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Slagerij Moenske levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Slagerij Moenske behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Weergegeven prijzen

“Mag het iets meer of minder zijn.”
De opgegeven gewichten en dus de opgegeven prijsindicatie weergegeven in de webshop kan licht afwijken van het effectieve gewicht en prijs. Dit komt doordat, na het plaatsen van de bestelling, de bestelling nog gewogen moet worden. Dit is het bekende fenomeen van bij de slager: “mag het iets meer/minder zijn?” Wij verbinden ons, als Slagerij Moenske, eraan dat deze afwijking niet al te groot is.
Bijna alle producten worden in de webshop weergegeven in kiloprijs. Dit is tevens de basis voor het samenstellen van de geplaatste bestelling. Op de webshop wordt deze kiloprijs indicatief omgerekend naar een stukprijs. Het effectieve gewicht en dus ook de prijs wordt bepaalt in de winkel wanneer de bestelling wordt samengesteld. Dit is het correcte gewicht en dus de correcte uiteindelijk te betalen prijs. Slagerij Moenske houdt zich hieraan de opgegeven gewichten ter goeder trouw te handhaven en zoals een goede huisvader deze benaderde gewichten te respecteren, doch kunnen deze afwijken van het bestelde gewicht en prijs.
Een prijswijziging kan ten allen tijde gebeuren en heeft een directe invloed op toekomstige bestellingen. Bestellingen die reeds geplaatst zijn ondervinden geen wijzigingen.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden, foto’s) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Slagerij Moenske. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld,
Het Belgisch recht is van toepassing